Skidcentrums utvecklingsprojekt

Utvecklingen av Vörå skid- och friluftscentrum
LEADER-projekt 2020 – 2021

Projektets första del är avslutad och här hittar ni en avkortad version av slutrapporten.