Medlemsavgifter

Som medlem i Vörå IF skidsektion får man alla tävlingsavgifter (inte långlopp), ledda träningar och vallaskolningar kostnadsfritt. Skipass/licens betalas även åt våra medlemmar som deltar aktivt i träningar och tävlingar. Skipassen (20€) betalas direkt av föreningen. Licensen löser man ut själv och anhåller efter avslutad säsong om avgiften från föreningen, avgiften betalas åt skidåkare som tävlat flitigt under säsongen. Lägerkostnader finansieras även till 50% av föreningen. Eftersom vi försöker hålla en låg medlemsavgift förutsätts även att våra medlemmar ställer upp på talko för att vi skall kunna finansiera alla våra utgifter.

Sektionsavgift 2017/2018 30€/år

Sektionssavgiften betalas till skidsektionen konto FI2140550012039331 under november månad med Referens nr 20158. Därtill förutsätts att man har betalt medlemsavgift till Vörå IF.