Rekommendationer och krav på utrustning

Här finns länkat till två dokument. Det första ger er riktlinjer gällande inköp av utrustning åt aktiva.

I det andra dokumentet finns de krav som gäller när aktiva ska tävla. Det är viktigt att ha koll på detta så att inte den aktiva står i starten och tvingas avbryta pga fel utrurstning.

Rekommendationer gällande utrustning

Krav på utrustning inför tävlingar