Skriv ut  
 
  Vörå IF :
   Årsmötesdokument
   FM 2011
   Allmänt
   Kontaktuppgifter
   Evenemangskalender
   Reklamplats erbjudan
      Samarbetsavtal gällande reklamtavlor
   Feedback
   Bildgalleri
   Länkar
   Arkiv


 


Suomeksi
In English
Samarbetsavtal gällande reklamtavlor

Avtal

Vörå idrottsförening r.f. har ingått följande samarbetsavtal gällande reklamtavlor vid Vörå skidcentrum och/eller Vörå centralidrottsplan enligt:

Samarbetspartner : ______________________________________________

Kontaktperson : _________________________________________________

Adress : _______________________________________________________

Plats:                                                                                         Pris/år

A. Vörå skidcentrum ………………………………….. …………… 300 € + moms

B. Vörå centralidrottsplan …………………………….. …………300 € + moms

C. Vörå skidcentrum + Vörå centralidrottsplan ….… …………450 € + moms

D. Alternativ C + reklam på Vörå IF:s internät hemsida…………800 € + moms

Avgiften indexjusteras vart tredje år (första året 2007).

 

  • Reklamtavlornas storlek är 120 cm x 250 cm.

Företaget står själv för tillverkningen av och eventuellt underhåll av reklamtavlorna.

Vörå IF ansvarar för uppsättning av reklamtavlorna.

  • Årsavgiften är för tidsperioden 1.8. – 31.7. och erläggs årsvis

Årsavgiften faktureras årligen under augusti månad.

  • Detta avtal är fortlöpande och gäller årligen tills någondera avtalsparten skriftligen säger upp avtalet.
  • Uppsägning av detta avtal skall ske under juli månad, före följande avtalsperiod.

Tack för gott samarbete !

 

Avtalet undertecknat___________________________________ den ________ / ________ 2 _________

 

___________________________________ ___________________________________

Vörå Idrottsförening r.f. www.voraif.fi 
  Vörå IF | Skidning | Backhoppning | Fotboll | Orientering | Slalom | Friidrott