Licenser och Skipass

Tävlingslicens

Alla över 12 år bör ha tävlingslicens inklusive försäkring för att kunna delta i nationella tävlingar. Inhemska FIS-tävlingar är dessutom FIS-licens obligatorisk i allmänna klassen samt 20-årsklassen.
De 13-19 -åringar som enbart deltar i klubbens egna träningar och tävlingar samt i distriktstävlingar klarar sig med ett skipass. För inkommande säsong betalar föreningen licens + försäkring för de åkare som aktivt deltagit i tävlingar på minst distriktsmästerskapsnivå. I praktiken ordnas detta så att var och en betalar sin egen licens och får ersättning för den mot kvitto då säsongen är slut. Lämna in kvittot till skidsektionens kassör inom mars månad. Kom ihåg att lösa licensen med Vörå IF som förening! En förutsättning för att Vörå IF ska betala licensen i efterskott är naturligtvis medlemskap i Vörå IF samt erlagd deltagaravgift i skidsektionen.
Tävlingslicensen löser man ut på www.suomisport.fi . Om du behöver hjälp med att lösa ut licensen, kontakta Anna-Lena på tel. 044-7805420 eller e-post anna-lena.berglund@multi.fi Observera att licensperioden är 1.6.-31.5.

Skipass

Skipass för barn 0-12 år (0-19 år) 25 euro, finns även för vuxna motionsåkare. För att delta i andra tävlingar än egna klubbtävlingar krävs att skidåkaren har ett sk. Skipass. Åkare upp till 12 år kan delta i både distriktstävlingar och nationella tävlingar med skipasset. Skipasset innehåller även en försäkring, med vilken åkaren är försäkrad under träningar och tävlingar. För närmare information om försäkringsvillkoren se www.hiihtoliitto.fi. Vörå IF betalar skipasset åt alla knattar som deltar i verksamheten. För att vi ska kunna lösa ett skipass åt ditt barn bör du meddela barnets namn, adress och personnummer till anna-lena.berglund@multi.fi så fort som möjligt. Om vi inte får dessa uppgifter kan vi inte heller försäkra barnet under träning. En förutsättning för att Vörå IF ska betala skipasset är naturligtvis medlemskap i Vörå IF samt erlagd sektionsavgift.