Grupper och ansvarspersoner

Träningsgruppernas ansvarspersoner

Skidstjärnorna (2015-2012)
Gruppansvarig Diana Haldin och Anna Nordmyr

Utmanargruppen (2009-2012)
Gruppansvarig Johanna Häggman och Jenny Julin
Hjälptränare: Mikael Eklund och Staffan Tunis

Hopeasompagruppen (2002-2009)
Gruppansvarig Tor-Leif Häggman
Hjälptränare: Mikael Eklund och Staffan Tunis

Seniorgruppen
Gruppansvarig Jessica Strandholm

Föräldragruppen
Under onsdagskvällarna kommer det också ordnas Trailträning för vuxna, kolla Vörå IF Motion


Verksamhetens målsättning

Vi vill erbjuda både yngre och äldre föreningsmedlemmar möjlighet att röra på sig tillsammans och på så sätt kunna bidra till sunda levnadsvanor.

Lära barn och ungdomar skidteknik och ge träning som ger dem möjlighet att utvecklas och gå framåt inom skidåkningen.

Ge möjlighet att utgående från individuella förutsättningar utvecklas till tävlingsåkare och stärka intresset för tränings- och tävlingsverksamhet genom att uppmuntra även de yngre åkarna att delta i tävlingar ordnade av andra föreningar än den egna.

Stöda och hjälpa de aktiva oberoende av nivå samt också sträva till att aktivera vuxna att utvecklas som skidåkare.

Vårt motto är ”Så många som möjligt så länge som möjligt”