Grupper och ansvarspersoner

Träningsgruppernas ansvarspersoner

Frozen Ninja 2017-2019
Gruppansvarig Venla Torrkulla och Elsa Thors

Skidstjärnorna (2015-2017)
Gruppansvarig Frida Johansson, Alina Grön

Utmanargruppen (2011-2015)
Gruppansvarig Staffan Tunis, Jenny Julin, Anna Nordmyr

Hopeasompagruppen (2008-2012)
Gruppansvarig Tor-Leif Häggman, Mikael Eklund

Vörå IF Elit
Gruppansvarig Tor-Leif Häggman,

Seniorgruppen
Gruppansvarig Jessica Strandholm

Biathlon
Gruppansvarig Pontus Fred


Verksamhetens målsättning

Vi vill erbjuda både yngre och äldre föreningsmedlemmar möjlighet att röra på sig tillsammans och på så sätt kunna bidra till sunda levnadsvanor.

Lära barn och ungdomar skidteknik och ge träning som ger dem möjlighet att utvecklas och gå framåt inom skidåkningen.

Ge möjlighet att utgående från individuella förutsättningar utvecklas till tävlingsåkare och stärka intresset för tränings- och tävlingsverksamhet genom att uppmuntra även de yngre åkarna att delta i tävlingar ordnade av andra föreningar än den egna.

Stöda och hjälpa de aktiva oberoende av nivå samt också sträva till att aktivera vuxna att utvecklas som skidåkare.

Vårt motto är ”Så många som möjligt så länge som möjligt”