Utveckling av Vörå skidcentrum

Projektet med utvecklingen av Vörå skidcentrum pågår för fullt. Projektledaren Martin Norrgård har hunnit jobba snart två månader där han kartlagt området och föreningarnas intressen.

– Jag har försökt syna terrängen riktigt noga. Från förr är ju området väldigt bekant för egen del, men det gäller att se det från lite andra synvinklar nu. Det är speciellt möjligheterna till sommarsäsongens motionsformer som behöver utvecklas.

Martin Norrgård är anställd för att utveckla Vörå skidcentrum tillsammans med lokala aktörer, som föreningar och kommunen. Foto: Johanna Häggman

 

 

 

 

 

 

 

 

Utveckling kräver ändå att det finns intresse att hjälpa till, påpekar han.

– För att kartläggningen ska bli väl utförd behöver jag givetvis användarnas synpunkter. Därtill ingår det inom projektet en del talkotimmar som ska utföras, så till det behövs frivillig arbetskraft.

Leader-finansieringen för detta projekt gäller planering. Det betyder att vi i detta skede pratar om en långsiktig plan som ska göras.

– Slutmålet är en översiktskarta med utredningar som innehåller tydliga visioner. Därför behöver så mycket som möjligt utredas och planeras grundligt. Mindre arbeten strävar vi givetvis efter att verkställa under projektets gång, men de stora kräver tilläggsfinansiering och det får vi söka skilt om vid ett senare tillfälle.

Det är alltså viktigt att framtidsplanerna finns med när detta projekt avslutas.

– Därför är allas syn på det här väldigt viktig. Ju mera vi kan planera in, desto bättre. Men det gäller att se till att planerna som görs är realistiska och inte utmanar redan befintliga motionsformer och att de inte utesluter något annat i framtiden.

En ny löpstig/vandringsled har planerats öster om skidcentrum där den drar sig ut från Botnia MTB-stigen och “gamla 7,5:an”.

– Speciellt på ett ställe behöver vi röja undan kvistar och trä som redan fällts över en traktorstig, men i övrigt ska det gå att få den i bruk så snabbt som möjligt. En spång över ett större dike behövs också, men därefter är det bara att börja ta sig ditåt. Vi hoppas kunna märka ut den i juni redan.

Utöver det finns det redan utvecklade planer för MTB och frisbeegolf.

– Material finns redan för att vid backtornet bygga en s.k. skills track för MTB. Därutöver det har vi tillsammans med CK Tritons medlemmar tänkt förverkliga en MTB-stig som skulle gå upp dit och ner tillbaka. Till en början kan det bli aktuellt att använda sig en del av slalombacken längst norrut. Slutmålet skulle ändå vara att vi får en fin stig inne i skogen hela vägen upp, men till det behövs en hel del röjning och tilläggsmaterial. Frisbeegolfen hoppas vi få igång så snabbt som möjligt genom att inhandla några korgar som snart kan placeras ut så att vi får en början på banan. Därefter ska den givetvis också förbättras och säkert blir det aktuellt att flytta nån korg om vi upptäcker att det finns bättre ställen för dem.

Arbetet fortskrider alltså i rask takt som bäst.

– Nu hoppas jag bara att alla som önskar är i kontakt med mig personligen om de har synpunkter. Det är så mycket lättare när man får användarnas syn på området. Alla idéer och tankar beaktas.

Martin kan nås via telefon: 044 556 0434 och via e-post: martin.norrgard@vora.fi