Kontaktpersoner

Magnus Dalkarl, ordförande
magnus.dalkarl@gmail.com eller tel. 050-5617839

Eva Staffans, kontaktperson för nya åkare 12 år och äldre
eva.staffans@abo.fi eller tel. 050-4684975

Lotten Sjöberg, kontaktperson för nya åkare yngre än 12 år
lotten.sjoberg@gmail.com eller tel. 050-3421343

Lotta Jakas, tränare för grupp 1, nybörjargruppen – Smilegruppen
tel. 040-9670230

Jan Mannil, tränare för grupp 2, mellangruppen – Racing team
tel. 050-5306550

Mats Ingman, tränare för grupp 2, mellangruppen – Racing team
tel. 050-5585972

Daniel Heinull, tränare för 14-16 åringarna, Rock n’ Roll and Ski (RRS)                 tel. 050-5276588

Inga-Britt Ingman, kontaktperson för slalomskolan. Sänd sms till tel. 050-3000976