Discoskidning på onsdag

Disco skidning, vi skidar till musik i 60min, gemensam start strax efter 18:30. Vi försöker samla så många km som möjligt, vi skidar på 300m ,800m och 1 km banan,. OBS föräldrar och övriga får också jättegärna vara med och samla kilometrar.
Ingen förhandsanmälan behövs.

Rapportera dina skidkilometarar HÄR

Sök sommarjobb som ledare på Summercamp 2023

Vörå IFs skidsektion ordnar Summercamp de 2 första veckorna på sommarlovet. Summercamp är ett dagsläger som är öppet för alla barn i lågstadieålder. Lägrets målsättning är att erbjuda en rolig start på sommarlovet, där rörelseglädje o kompisar står i fokus.

Nu söker vi ledare:

1 Ansvarig ledare. Krav minst 18 år.

4-5 ledare. Krav minst 15 år.

Lägret är 3 h/dag, 4 dagar/vecka. Alla ledare hjälps åt att planera program för lägret. Till arbetsuppgifterna hör också förberedelser och bortplockning efteråt, samt att ordna med mellanmål för deltagarna.

Skicka din ansökan senaste 12.3.2023 per e-post: vifskidor@gmail.com

Förfrågningar:
Diana Haldin 0503434583

VIF S-supporter 2023!!

BÄSTA supporter!
Vår förening Vörå IF erhöll 500 euro i stöd från S-gruppen tack vare att 11 personer hade anmält sig som supporter i KPOs supporterverksamhet år 2022, vilket är en bra början!

KPO har utsett Vörå IF till en supporterförening även 2023. I praktiken betyder det att KPO betalar en bonus till vår förening för alla de inköp som våra registrerade supporters gör i t.ex. i S-gruppens matvaruaffärer, restauranger och hotell.

Läs mera här och anslut dig även som supporter!